Skip to main content

Kako se pravilno piše Faliti ili hvaliti

Kako se piše Faliti

  Piše se i jedno i drugo. Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti na raspolaganju (npr. fali mi jedan zavrtanj) ili ne biti prisutan, biti odsutan, odsustvovati (npr. Ko fali na času?). Glagol hvaliti znači pohvalno govoriti (o nekome/nečemu), isticati nečije vrline: svi ga hvale.


Faktorijel ili faktorijal   Piše se faktorijel. Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svi...
Fajda ili vajda   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faliti ili hvaliti   Piše se i jedno i drugo. Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti...
Fakat ili fakt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat. Sug...
Farmerice ili farmerke   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faradejev kavez ili faradejev kavez   Piše se Faradejev kavez. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...