Skip to main content

Kako se pravilno piše Faradejev kavez ili faradejev kavez

Kako se piše Faradejev kavez

  Piše se Faradejev kavez. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Molotovljev koktel, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Potemkinova sela, Sizifov posao, Tantalove muke itd.


Faktorijel ili faktorijal   Piše se faktorijel. Ta imenica, kojom se u matematici označava proizvod svi...
Fajda ili vajda   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faliti ili hvaliti   Piše se i jedno i drugo. Glagol faliti znači nedostajati, manjkati, ne biti...
Fakat ili fakt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu fakat. Sug...
Farmerice ili farmerke   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Faradejev kavez ili faradejev kavez   Piše se Faradejev kavez. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...