Skip to main content

Kanconeta značenje

šta znači Kanconeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Kanconeta (ital. canzonetta) kuz. pesmica, mala pesma; prvobitno: pesmica u duhu narodne pesme.

Reč Kanconeta sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. цанзонетта) куз. песмица, мала песма; првобитно: песмица у духу народне песме.


KANDIDA Kandida je gljivica, oblik kvasca, i obično se nalazi: u usnoj šuplji...
Kanula 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom....
Kanjoni pl. kol. rečna korita i rečne doline sa strmim stanovitim stranama, ...
Kandža gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica....
Kanconijer prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesma...
Kanconeta kuz. pesmica, mala pesma; prvobitno: pesmica u duhu narodne pesme....
Sve reči na slovo k