Skip to main content

Kanconijer značenje

šta znači Kanconijer

Na latinici: Definicija i značenje reči Kanconijer (ital. canzoniere) prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesmarica.

Reč Kanconijer sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. цанзониере) првобитно, збирка старих трубадурских песама; збир-ка песама; песмарица.


KANDIDA Kandida je gljivica, oblik kvasca, i obično se nalazi: u usnoj šuplji...
Kanula 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom....
Kanjoni pl. kol. rečna korita i rečne doline sa strmim stanovitim stranama, ...
Kandža gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica....
Kanconijer prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesma...
Kanconeta kuz. pesmica, mala pesma; prvobitno: pesmica u duhu narodne pesme....
Sve reči na slovo k