Skip to main content

Kanula značenje

šta znači Kanula

Na latinici: Definicija i značenje reči Kanula (latinski saerša) 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom.

Reč Kanula sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. саерша) 1. црни лук; 2. јело од згњечена пасуља с луком.


KANDIDA Kandida je gljivica, oblik kvasca, i obično se nalazi: u usnoj šuplji...
Kanula 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom....
Kanjoni pl. kol. rečna korita i rečne doline sa strmim stanovitim stranama, ...
Kandža gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica....
Kanconijer prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesma...
Kanconeta kuz. pesmica, mala pesma; prvobitno: pesmica u duhu narodne pesme....
Sve reči na slovo k