Skip to main content

Kandža značenje

šta znači Kandža

Na latinici: Definicija i značenje reči Kandža (tur. kanca) gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica.

Reč Kandža sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. канца) гвоздена кука, квака; оштар и кукаст нокат птица грабљивица.


KANDIDA Kandida je gljivica, oblik kvasca, i obično se nalazi: u usnoj šuplji...
Kanula 1. crni luk; 2. jelo od zgnječena pasulja s lukom....
Kanjoni pl. kol. rečna korita i rečne doline sa strmim stanovitim stranama, ...
Kandža gvozdena kuka, kvaka; oštar i kukast nokat ptica grabljivica....
Kanconijer prvobitno, zbirka starih trubadurskih pesama; zbir-ka pesama; pesma...
Kanconeta kuz. pesmica, mala pesma; prvobitno: pesmica u duhu narodne pesme....
Sve reči na slovo k