Skip to main content

Klon

Šta znači Klon


Klon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klon (od grčke reči: klon klica, mladica) biologija: red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organizama (ili odvojenih ćelija u kulturama) nastalih kao rezultat bespolnog ili vegetativnog razmnožavanja od jednog zajedničkog pretka; u mikrobiologiji klon predstavlja sveukupnost potomaka jedne ćelije rodonačelnika (nasleđuju se geni samo jednog pretka — samo oca ili samo majke).

Reč Klon napisana unazad: nolk

Klon se sastoji od 4 slova.

sta je Klon

Slično:
Šta znači Klot sukno, platno, materija za postavu....
Šta znači Kloster manastir, samostan....
Šta znači Kloničan med. trzav, trzajni; supr. toničan. klonuo med. trzajni g...
Šta znači Klon biol. red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organiza...
Šta znači Klozet nužnik, zahod; engleski klozet nužnik u kojem se nečistoća...