Skip to main content

Klot

Šta znači Klot


Klot značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klot (eng. cloth) sukno, platno, materija za postavu.

Reč Klot napisana unazad: tolk

Klot se sastoji od 4 slova.

sta je Klot

Slično:
Šta znači Klot sukno, platno, materija za postavu....
Šta znači Kloster manastir, samostan....
Šta znači Kloničan med. trzav, trzajni; supr. toničan. klonuo med. trzajni g...
Šta znači Klon biol. red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organiza...
Šta znači Klozet nužnik, zahod; engleski klozet nužnik u kojem se nečistoća...