Skip to main content

Kloničan

Šta znači Kloničan


Kloničan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Kloničan (od grčke reči: klonćs žestok pokret, silan pokret) medicina: trzav, trzajni; suprotno: toničan. klonuo (od grčke reči: klonos) medicina: trzajni grč, trzavica.

Reč Kloničan napisana unazad: načinolk

Kloničan se sastoji od 8 slova.

sta je Kloničan

Slično:
Šta znači Klot sukno, platno, materija za postavu....
Šta znači Kloster manastir, samostan....
Šta znači Kloničan med. trzav, trzajni; supr. toničan. klonuo med. trzajni g...
Šta znači Klon biol. red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organiza...
Šta znači Klozet nužnik, zahod; engleski klozet nužnik u kojem se nečistoća...