Skip to main content

Klonfer

Šta znači Klonfer


Klonfer značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klonfer (od nemačke reči: Klempner) limar.

Reč Klonfer napisana unazad: refnolk

Klonfer se sastoji od 7 slova.

sta je Klonfer

Slično:
Šta znači Klot sukno, platno, materija za postavu....
Šta znači Kloster manastir, samostan....
Šta znači Kloničan med. trzav, trzajni; supr. toničan. klonuo med. trzajni g...
Šta znači Klon biol. red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organiza...
Šta znači Klozet nužnik, zahod; engleski klozet nužnik u kojem se nečistoća...