Skip to main content

Klovn

Šta znači Klovn


Klovn značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Klovn (eng. clown, latinski colonus seljak, budala) šaljivčina na staroengleskoj pozornici (ono što je Hanswurstkod Nemaca); danas: komedijaš, lakrdijaš, pajac u cirkusu klaun.

Reč Klovn napisana unazad: nvolk

Klovn se sastoji od 5 slova.

sta je Klovn

Slično:
Šta znači Klot sukno, platno, materija za postavu....
Šta znači Kloster manastir, samostan....
Šta znači Kloničan med. trzav, trzajni; supr. toničan. klonuo med. trzajni g...
Šta znači Klon biol. red direktnih potomaka nasledio Jednorodnih organiza...
Šta znači Klozet nužnik, zahod; engleski klozet nužnik u kojem se nečistoća...