Skip to main content

Koedukacija

Šta znači Koedukacija


Koedukacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koedukacija (latinski coeducatio) zajedničko vaspitavanje muške i ženske dece u istom razredu (odeljenju), u mešovitom školama.

Reč Koedukacija napisana unazad: ajicakudeok

Koedukacija se sastoji od 11 slova.

sta je Koedukacija

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...