Skip to main content

Koeficijencija

Šta znači Koeficijencija


Koeficijencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koeficijencija (od latinske reči: coefficientia) sadejstvo, saradnja, sudelovanje.

Reč Koeficijencija napisana unazad: ajicnejicifeok

Koeficijencija se sastoji od 14 slova.

sta je Koeficijencija

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...