Skip to main content

Koesencijalan značenje

šta znači Koesencijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Koesencijalan (od latinske reči: coessentialis) iste suštine, iste bitnosti, jednosušan.

Reč Koesencijalan napisana unazad: koesencijalan i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. цоессентиалис) исте суштине, исте битности, једносушан.

Slično: 
Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promenljive ili ...
Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđa da zadr...
Sve reči na slovo k