Skip to main content

Koesencijalan

Šta znači Koesencijalan


Koesencijalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koesencijalan (od latinske reči: coessentialis) iste suštine, iste bitnosti, jednosušan.

Reč Koesencijalan napisana unazad: nalajicneseok

Koesencijalan se sastoji od 13 slova.

sta je Koesencijalan

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...