Skip to main content

Koercitivan

Šta znači Koercitivan


Koercitivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koercitivan (od latinske reči: coercitivus) prinudan, prisilan; koercitivna sila fizika: sposobnost gvožđa da zadrži u sebi preostali magnetizam po prestanku dejstva indukujućeg magneta.

Reč Koercitivan napisana unazad: naviticreok

Koercitivan se sastoji od 11 slova.

sta je Koercitivan

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...