Skip to main content

Koercicija

Šta znači Koercicija


Koercicija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koercicija (latinski coercitio) ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje.

Reč Koercicija napisana unazad: ajicicreok

Koercicija se sastoji od 10 slova.

sta je Koercicija

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...