Skip to main content

Koemcija

Šta znači Koemcija


Koemcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koemcija (latinski coemptio) kupovina, ortačka kupovina; brak pri kome se žena kupuje.

Reč Koemcija napisana unazad: ajicmeok

Koemcija se sastoji od 8 slova.

sta je Koemcija

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...