Skip to main content

Koercibilan

Šta znači Koercibilan


Koercibilan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koercibilan (od latinske reči: coercibilis) ukrotljiv, savladljiv; za gasove: utečnjiv, koji se može pretvoriti u tečnost.

Reč Koercibilan napisana unazad: nalibicreok

Koercibilan se sastoji od 11 slova.

sta je Koercibilan

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...