Skip to main content

Koercibilitet

Šta znači Koercibilitet


Koercibilitet značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koercibilitet (od latinske reči: coercibilitas) ukrotljivost, savladljivost.

Reč Koercibilitet napisana unazad: tetilibicreok

Koercibilitet se sastoji od 13 slova.

sta je Koercibilitet

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...