Skip to main content

Koercirati

Šta znači Koercirati


Koercirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koercirati (latinski soegsege) prisiliti, prinuditi, primorati, ukrotiti.

Reč Koercirati napisana unazad: itaricreok

Koercirati se sastoji od 10 slova.

sta je Koercirati

Slično:
Šta znači Koeficijencija sadej-stvo, saradnja, sudelovanje....
Šta znači Koeficijent kat. stalna ili poznata veličina koja je množitelj promen...
Šta znači Koesencijalan iste suštine, iste bitnosti, jednosušan....
Šta znači Koesencija jednosušnost, jednaka suština ; koesencijalitet....
Šta znači Koercicija ograničavanje, obuzdavanje; primoravanje....
Šta znači Koercitivan prinudan, prisilan; koercitivna sila fiz. sposobnost gvožđ...