Skip to main content

Kohinor značenje

šta znači Kohinor

Na latinici: Definicija i značenje reči Kohinor (ind., eng. kohinoor)Minerali: čuveni dijamant race od Lahora, ima 279 karata, danas najskupoceniji dragulj engleske krune.

Reč Kohinor sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (инд., енг. кохиноор) мин. чувени дијамант раце од Лахора, има 279 карата, данас најскупоценији драгуљ енглеске круне.


Koh Nemački lekar, otkrio je uzročnika tuberkuloze. » koh • muški rod ...
Kohorta kod Rimljana: deseti deo legije, jedinica koja se sastojala od šest ...
Kohovi bacili med. bacili tuberkuloze, otkrio ih dr Robert Koh . ...
Kohliti pl. geol. okamenjeni puževi....
Kohinor min. čuveni dijamant race od Lahora, ima 279 karata, danas najskupo...
Kohibicija zabrana, sprečavanja, obuzdavanje, ograničavanje. ...
Sve reči na slovo k