Skip to main content

Kohovi bacili značenje

šta znači Kohovi bacili

Na latinici: Definicija i značenje reči Kohovi bacili med. bacili tuberkuloze, otkrio ih dr Robert Koh (1843—1910).

Reč Kohovi bacili sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: мед. бацили туберкулозе, открио их др Роберт Кох (1843—1910).


Koh Nemački lekar, otkrio je uzročnika tuberkuloze. » koh • muški rod ...
Kohorta kod Rimljana: deseti deo legije, jedinica koja se sastojala od šest ...
Kohovi bacili med. bacili tuberkuloze, otkrio ih dr Robert Koh . ...
Kohliti pl. geol. okamenjeni puževi....
Kohinor min. čuveni dijamant race od Lahora, ima 279 karata, danas najskupo...
Kohibicija zabrana, sprečavanja, obuzdavanje, ograničavanje. ...
Sve reči na slovo k