Skip to main content

Kohliti značenje

šta znači Kohliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Kohliti (od grčke reči: kochlos puž, lithos kamen) pl. geol. okamenjeni puževi.

Reč Kohliti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. коцхлос пуж, литхос камен) пл. геол. окамењени пужеви.


Koh Nemački lekar, otkrio je uzročnika tuberkuloze. » koh • muški rod ...
Kohorta kod Rimljana: deseti deo legije, jedinica koja se sastojala od šest ...
Kohovi bacili med. bacili tuberkuloze, otkrio ih dr Robert Koh . ...
Kohliti pl. geol. okamenjeni puževi....
Kohinor min. čuveni dijamant race od Lahora, ima 279 karata, danas najskupo...
Kohibicija zabrana, sprečavanja, obuzdavanje, ograničavanje. ...
Sve reči na slovo k