Skip to main content

Kohorta značenje

šta znači Kohorta

Na latinici: Definicija i značenje reči Kohorta (lat, cohors) kod Rimljana: deseti deo legije, jedinica koja se sastojala od šest centuriona po 100 vojnika; četa, pratnja, telesna straža.

Reč Kohorta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат, цохорс) код Римљана: десети део легије, јединица која се састојала од шест центуриона по 100 војника; чета, пратња, телесна стража.


Koh Nemački lekar, otkrio je uzročnika tuberkuloze. » koh • muški rod ...
Kohorta kod Rimljana: deseti deo legije, jedinica koja se sastojala od šest ...
Kohovi bacili med. bacili tuberkuloze, otkrio ih dr Robert Koh . ...
Kohliti pl. geol. okamenjeni puževi....
Kohinor min. čuveni dijamant race od Lahora, ima 279 karata, danas najskupo...
Kohibicija zabrana, sprečavanja, obuzdavanje, ograničavanje. ...
Sve reči na slovo k