Skip to main content

Konačno značenje

šta znači Konačno

Na latinici: Definicija i značenje reči Konačno Konačno je prilog koji se koristi kada se nešto napokon desilo. Sinonimi za konačno su: najzad, na kraju, naposletku, itd.

Reč Konačno sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Коначно је прилог који се користи када се нешто напокон десило. Синоними за коначно су: најзад, на крају, напослетку, итд.


Konačno Konačno je prilog koji se koristi kada se nešto napokon desilo. Sinoni...
Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Sve reči na slovo k