Skip to main content

Konjak značenje

šta znači Konjak

Na latinici: Definicija i značenje reči Konjak (fr. cognac) po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vina, sa 50 procenata alkohola.

Reč Konjak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цогнац) по француској вароши Цогнац названа фина ракија од дестилиса-ног вина, са 50 процената алкохола.


Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Sve reči na slovo k