Skip to main content

Koncitacija značenje

šta znači Koncitacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Koncitacija (latinski concitatio) podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživanje.

Reč Koncitacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цонцитатио) подбадање, подстрекавање, подбуњивање, подстицање, ра здраживање.


Konačno Konačno je prilog koji se koristi kada se nešto napokon desilo. Sinoni...
Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Sve reči na slovo k