Skip to main content

Koncitirati značenje

šta znači Koncitirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Koncitirati (latinski concitare) podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti.

Reč Koncitirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цонцитаре) подбадати, подстрекавати, подбуњивати, раздражити, ра-спалити.


Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Sve reči na slovo k