Skip to main content

Koncitativan značenje

šta znači Koncitativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Koncitativan (od latinske reči: concitativus) podbadan, koji podbada, podstrekavan, koji podstre-kava, buntovan, buntovnički, razdražu-jući.

Reč Koncitativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. цонцитативус) подбадан, који подбада, подстрекаван, који подстре-кава, бунтован, бунтовнички, раздражу-јући.


Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Sve reči na slovo k