Skip to main content

Koncitator značenje

šta znači Koncitator

Na latinici: Definicija i značenje reči Koncitator (latinski concitator) podstrekač, podbadač, bunilac.

Reč Koncitator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цонцитатор) подстрекач, подбадач, бунилац.


Konj Konj spada u raznovrsnu porodicu sisara iz reda kopitara, u kojoj se ...
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adap...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vi...
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživan...
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Sve reči na slovo k