Skip to main content

Lekhorn značenje

šta znači Lekhorn

Na latinici: Definicija i značenje reči Lekhorn (eng. leghorn) v. leghorn

Reč Lekhorn sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. легхорн) в. легхорн


Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Lektulus ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice ....
Sve reči na slovo l