Skip to main content

Lektura značenje

šta znači Lektura

Na latinici: Definicija i značenje reči Lektura (latinski) čitanje i jezičko popravljanje tekstova

Reč Lektura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат.) читање и језичко поправљање текстова


Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Lektulus ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice ....
Sve reči na slovo l