Skip to main content

Leko značenje

šta znači Leko

Na latinici: Definicija i značenje reči Leko (latinski loco) na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili(latinski loco sigilli) umesto pečata (kao skraćenica: L. S.); loko laudato ili loko citate (latinski loco laudato, citato) na navedenom ili na označenom mestu (kao skraćenica: 1. 1., 1. s.);trgovina: mesto gde se roba prodaje.

Reč Leko sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. лоцо) на месту, у месту; уместо, наместо; локо сигили(лат. лоцо сигилли) уместо печата (као скраћеница: Л. С.); локо лаудато или локо цитате (лат. лоцо лаудато, цитато) на наведеном или на означеном месту (као скраћеница: 1. 1., 1. с.); трг. место где се роба продаје.


Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Lektulus ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice ....
Sve reči na slovo l