Skip to main content

Leksandrinstvo

Šta znači Leksandrinstvo


Leksandrinstvo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Leksandrinstvo naučio sitničarstvo, suva učenost radi učenosti, bez ikakve veze sa stvarnim životom, kao npr. u HUP veku

Reč Leksandrinstvo napisana unazad: ovtsnirdnaskel

Leksandrinstvo se sastoji od 14 slova.

sta je Leksandrinstvo

Slično:
Šta znači Lektrohemijski ekvivalent količina nekog jona izdvojene dejstvom jedinice jačine stru...
Šta znači Leksandrinstvo naučio sitničarstvo, suva učenost radi učenosti, bez ikakve...