Skip to main content

Lektulus značenje

šta znači Lektulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Lektulus (latinski lectulus) ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice (slomljenih ruku, nogu itd.).

Reč Lektulus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. лецтулус) нед. завој за увези-вање у дашчице (сломљених руку, ногу итд.).


Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Lektulus ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice ....
Sve reči na slovo l