Skip to main content

Luc sp. značenje

Šta znači Luc sp.


Luc sp.

latinica:

Definicija i značenje reči Luc sp. jedan od najtežih skokova u umetničkom klizanju (nazvan po austrijskom klizaču Alfredu Lutzu).

Reč Luc sp. napisana unazad: .ps cul

Luc sp. se sastoji od 7 slova.

sta je Luc sp.

Slično:
Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sun...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2....
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. int...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l