Skip to main content

Luc sp. značenje

šta znači Luc sp.

Na latinici: Definicija i značenje reči Luc sp. jedan od najtežih skokova u umetničkom klizanju (nazvan po austrijskom kli-začu Alfredu Lutzu).

Reč Luc sp. sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: један од најтежих скокова у уметничком клизању (назван по аустријском кли-зачу Алфреду Лутзу).


Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sunca, zornj...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2. instrumen...
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. interval. ...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l