Skip to main content

Lucifer značenje

Šta znači Lucifer


Lucifer

latinica:

Definicija i značenje reči Lucifer (latinski Lucifer=lux, ferre onaj koji nosi svetlost, svetlonosac) 1. astronomija: ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sunca, zornjača, zvezda Danica; 2. vladar tame, poglavica đavola, sotona, đavo, po alegoričnom prikazivanju proroka Isaije (14,12) i Luke (10,18).

Reč Lucifer napisana unazad: reficul

Lucifer se sastoji od 7 slova.

sta je Lucifer

Slično:
Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sun...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2....
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. int...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo L