Skip to main content

Lucimetar značenje

Šta znači Lucimetar


Lucimetar

latinica:

Definicija i značenje reči Lucimetar (latinski lux, lučiš svetlost, od grčke reči: tetron merilo, mera) 1. instrumenat za merenje jačine svetlosti, fotometar; 2. instrumenat za merenje isparavnog dejstva sunčane svetlosti.

Reč Lucimetar napisana unazad: ratemicul

Lucimetar se sastoji od 9 slova.

sta je Lucimetar

Slično:
Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sun...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2....
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. int...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l