Skip to main content

Lucidnost značenje

šta znači Lucidnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Lucidnost (od latinske reči: luciditas) v. luciditet

Reč Lucidnost sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. луцидитас) в. луцидитет


Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sunca, zornj...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2. instrumen...
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. interval. ...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l