Skip to main content

Lucerna značenje

Šta znači Lucerna


Lucerna

latinica:

Definicija i značenje reči Lucerna (od francuske reči: luzerne) bog. vrsta veoma izdašne deteline, plava detelina.

Reč Lucerna napisana unazad: anrecul

Lucerna se sastoji od 7 slova.

sta je Lucerna

Slično:
Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sun...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2....
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. int...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l