Skip to main content

Lucerna značenje

šta znači Lucerna

Na latinici: Definicija i značenje reči Lucerna (fr. luzerne) bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina.

Reč Lucerna sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. лузерне) бог. врста веома издаш-не детелине, плава детелина.


Lucifer 1. astr. ime planete Venere kada se javlja pre izlaska Sunca, zornj...
Lucimetar 1. instrumenat za me-renje jačine svetlosti, fotometar; 2. instrumen...
Lucidnost v. luciditet...
Luciditet vedrina, bistrina, duha; jasnost, svesnost....
Lucidan jasan, svetao blistav ; svestan; lucida intervala v. interval. ...
Lucerna bog. vrsta veoma izdaš-ne deteline, plava detelina....
Sve reči na slovo l