Skip to main content

Muhabet značenje

šta znači Muhabet

Na latinici: Definicija i značenje reči Muhabet (arap. mahabba,od turske reči: mehabbet) razgovor radi zabave, ćaskanje; ljubav, prijateljstvo.

Reč Muhabet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. махабба, тур. мехаббет) разговор ради забаве, ћаскање; л>убав, пријатељство.


Muhadžiri pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; i...
Muhafis zapovednik tvrđave ; garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz....
Muhafeza tvrđava, utvrđeni grad. ...
Muharem prvi mesec u muhamedanskom kalendaru , nazvan po tome što je u njemu...
Muhamedovci pripadnici vere koju je osnovao Muhamed, muslimani, muhamedanci....
Muhamed onaj koji je dostojan slave, hvaljeni, slavljeni; osnivač muhamedan...
Sve reči na slovo m