Skip to main content

Muhafeza značenje

šta znači Muhafeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Muhafeza (arap. muhafaza,od turske reči: muhafaza) tvrđava, utvrđeni gradno:

Reč Muhafeza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. мухафаза, тур. мухафаза) тврђава, утврђени град.


Muhadžiri pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; i...
Muhafis zapovednik tvrđave ; garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz....
Muhafeza tvrđava, utvrđeni grad. ...
Muharem prvi mesec u muhamedanskom kalendaru , nazvan po tome što je u njemu...
Muhamedovci pripadnici vere koju je osnovao Muhamed, muslimani, muhamedanci....
Muhamed onaj koji je dostojan slave, hvaljeni, slavljeni; osnivač muhamedan...
Sve reči na slovo m