Skip to main content

Muharem značenje

šta znači Muharem

Na latinici: Definicija i značenje reči Muharem (arap. muharrem) prvi mesec u muhamedanskom kalendaru (ima ZO dana), nazvan po tome što je u njemu zabranjen rat i borba (harama = zabraniti).

Reč Muharem sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. мухаррем) први месец у мухамеданском календару (има ЗО дана), назван по томе што је у њему забрањен рат и борба (харама = забранити).


Muhadžiri pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; i...
Muhafis zapovednik tvrđave ; garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz....
Muhafeza tvrđava, utvrđeni grad. ...
Muharem prvi mesec u muhamedanskom kalendaru , nazvan po tome što je u njemu...
Muhamedovci pripadnici vere koju je osnovao Muhamed, muslimani, muhamedanci....
Muhamed onaj koji je dostojan slave, hvaljeni, slavljeni; osnivač muhamedan...
Sve reči na slovo m