Skip to main content

Muhadžiri značenje

šta znači Muhadžiri

Na latinici: Definicija i značenje reči Muhadžiri (tur. muhacir) pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; iseljenici, izbeglice.

Reč Muhadžiri sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. мухацир) пл. присталице Мухамедове које су се у Медини скупљале око њега; исељеници, избеглице.


Muhadžiri pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; i...
Muhafis zapovednik tvrđave ; garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz....
Muhafeza tvrđava, utvrđeni grad. ...
Muharem prvi mesec u muhamedanskom kalendaru , nazvan po tome što je u njemu...
Muhamedovci pripadnici vere koju je osnovao Muhamed, muslimani, muhamedanci....
Muhamed onaj koji je dostojan slave, hvaljeni, slavljeni; osnivač muhamedan...
Sve reči na slovo m