Skip to main content

Muhafis značenje

šta znači Muhafis

Na latinici: Definicija i značenje reči Muhafis (arap. muhafiz,od turske reči: muhafiz) zapovednik tvrđave (muhafeze); garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz.

Reč Muhafis sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. мухафиз, тур. мухафиз) заповедник тврђаве (мухафезе); гарнизонски војник, стражар, чувар; мухафиз.


Muhadžiri pl. pristalice Muhamedove koje su se u Medini skupljale oko njega; i...
Muhafis zapovednik tvrđave ; garnizonski vojnik, stražar, čuvar; muhafiz....
Muhafeza tvrđava, utvrđeni grad. ...
Muharem prvi mesec u muhamedanskom kalendaru , nazvan po tome što je u njemu...
Muhamedovci pripadnici vere koju je osnovao Muhamed, muslimani, muhamedanci....
Muhamed onaj koji je dostojan slave, hvaljeni, slavljeni; osnivač muhamedan...
Sve reči na slovo m