Skip to main content

Musafir značenje

šta znači Musafir

Na latinici: Definicija i značenje reči Musafir (arap. musafir) putnik, stranac, namernik, gost

Reč Musafir napisana unazad: musafir i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. мусафир) путник, странац, намерник, гост

Slično: 
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m