Skip to main content

Muštuluk značenje

šta znači Muštuluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Muštuluk (pers.-tur. mu^tuluk) povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi kakvu dobru, radosnu vest.

Reč Muštuluk sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. му^тулук) повољан, пријатан глас; награда која се даје ономе који први јави какву добру, радосну вест.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m