Skip to main content

Mušterija značenje

šta znači Mušterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Mušterija (arap. muštari) kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent.

Reč Mušterija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап. муштари) купац, сталан купац у једној трговини; клијент.


Muški Pridev muški se odnosi na muškarce ....
Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Sve reči na slovo m