Skip to main content

Mušrikluk značenje

šta znači Mušrikluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Mušrikluk (arap. musrik,od turske reči: musrik) mnogoboštvo, politeizam, paganstvo.

Reč Mušrikluk sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап. мусрик, тур. мусрик) многобоштво, политеизам, паганство.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m