Skip to main content

Musaget značenje

šta znači Musaget

Na latinici: Definicija i značenje reči Musaget (od grčke reči: Musegetes) „vođa, pročelnik muza", nadimak Apolona i Herakla;figurativno: prijatelj muza, zaštitnik i pokro-vitelj nauke i umetnosti.

Reč Musaget sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Мусегетес) „вођа, прочелник муза", надимак Аполона и Херакла; фиг. пријатељ муза, заштитник и покро-витељ науке и уметности.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m